close click

คลินิกทันตกรรม สยามสเตชั่น

จัดฟันโดยทีมทันตแพทย์เฉพาะทาง

 

จัดฟัน

 

 

Username:
Password:
::สมัครสมาชิก::
...เมื่อคุณสมัครสมาชิกกับเราคุณ
จะได้รับสิทธิพิเศษจากคลินิกค่ะ


 

 


ฟอกสีฟัน

คลินิกทันตกรรม สยามสเตชั่น เป็น คลินิกจัดฟัน-คลินิกดัดฟันและคลินิกทันตกรรมเฉพาะทางทุกสาขา ตั้งอยู่ที่บริเวณ ชั้น 3 อาคารเซ็นเตอร์พ้อยท์ ออฟ สยามสแควร์ ยังสะดวกต่อการเดินทางมารับบริการ ท่านสามารถเดินทางมาโดยรถไฟฟ้า BTS ประตู 2 ทางเชื่อมรถไฟฟ้า ทำให้ ท่านสะดวกต่อการเดินทางมาใช้บริการ

วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้มีความทันสมัยและใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ ตลอดจนมีระบบการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือ
ต่างๆให้ปราศจากเชื้อโรคอีกด้วยโดยใช้นวัตกรรมสมัยใหม่จึงให้
ลูกค้าเกิดความมั่นใจในการเข้ามาขอรับใช้บริการและมีเครื่องนึ่ง
ฆ่าเชื้อระบบไอน้ำ แรงดันสูงที่มีมาตรฐานอีกด้วย

คลินิกทันตกรรม สยามสเตชั่น มีทีมทันตแพทย์เฉพาะทางไว้ ค่อยให้บริการท่านในทุกๆด้านทางทันตกรรม โดยแต่ละท่านมี ประสบการณ์ในการรักษาคนไข้อย่างเชียวชาญ คนไข้สามารถ มั่นใจในการรักษากับคลินิกทันตกรรม สยามสเตชั่นได้

บรรายกาศภายในคลินิกทันตกรรม สยามสเตชั่น มีการแต่งร้านที่สดใส มองแล้วดูสบายตา ไม่เหมือนกับคลินิกที่เรา เห็นในสมัยก่อนที่มองแล้วรู้สึกหดหู่ คลินิกของเรามีเจ้าหน้าที่่ค่อย ให้บริการท่านอย่างเป็นมิตร เอาใจใส่ทุกท่าน ทำให้่ท่านรู้สึก ผ่อนคลายกับการมารักษากับคลินิกของเราการฟอกสีฟัน หรือ การฟอกฟันขาว

เป็นขบวนการที่ทำให้ฟันที่มีสีคล้ำ หรือมีสีเหลืองเข้มกว่าปกติ ดูขาวใสขึ้น

น้ำยาฟอกสีฟันที่ใช้ คือ hydrogen peroxide ที่มีความเข้มข้นต่ำ ประมาณ 35-37% สำหรับการฟอกสีฟันที่คลินิก และ 2-10% สำหรับน้ำยาฟอกสีฟันที่นำกลับไปทำเองที่บ้านการฟอกฟันขาว หรือฟอกสีฟัน สามารถทำได้ 3 วิธี คือ
1. การฟอกสีฟัน หรือ ฟอกฟันขาว โดยทันตแพทย์ที่คลินิก
2. การฟอกสีฟัน หรือ ฟอกฟันขาว ที่บ้าน ซึ่งดูแลโดยทันตแพทย์
3. การฟอกสีฟัน หรือ ฟอกฟันขาว โดยซื้ออุปกรณ์มาทำเองที่บ้านการฟอกสีฟัน หรือ การฟอกฟันขาว จะสามารถทำให้ฟันขาวขึ้นได้ ในกรณีที่ฟันมีสีคล้ำจากปัจจัยภายนอกเท่านั้น เช่น ฟันมีสีคล้ำที่เกิดจาก คราบ ชา กาแฟ อาหารที่มีสีเข้ม หรือจากการสูบบุหรี่ ส่วนการที่ฟันมีสีคล้ำจากภายในตัวฟันเอง อาจจะต้องแก้ไขด้วยวิธีอื่น เช่น การทำเคลือบฟันเทียม (veneer)

ก่อนที่จะทำการฟอกสีฟัน หรือ ฟอกฟันขาว ถ้าหากมีอาการหงือกอักเสบ หรือ มีหินปูนสะสมอยู่ ก็จะต้องทำการขูดหินปูนขัดฟันให้เรียบร้อยเสียก่อน และหากมีฟันผุในซี่ฟันที่จะทำการฟอกสีฟัน โดยเฉพาะฟันหน้า ก็ต้องอุดเสียให้เรียบร้อยก่อน เพื่อให้ผลจากการฟอกสีฟันที่ได้ มีประสิทธิภาพมากที่สุด

รายละเอียดการฟอกสีฟันการจัดฟัน หรือ ดัดฟัน เป็นการรักษาความผิดปกติของการเรียงตัวของฟัน การยื่นของฟัน การสบฟัน รวมไปถึงการแก้ปัญหาความผิดปกติของโครงสร้าง รูปร่าง ขนาด และความสัมพันธ์ของขากรรไกรต่อใบหน้าคุณสามารถนัดพบคุณหมอจัดฟัน เพื่อทำการปรึกษาก่อนตัดสินใจ


คุณหมอจะทำขั้นตอนต่อไปน ี้เพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลในการวินิจฉัย และวางแผนการรัษา ประเมินเวลาที่จะต้องใช้ในการจัดฟัน-ดัดฟัน และประเมินค่าใช้จ่าย

- ซักประวัติโดยทั่วไปของคนไข้
- ตรวจสภาพฟัน การเรียงตัวของฟันในช่องปาก
- ตรวจโครงสร้างขอบรูปหน้า และขากรรไกร
- พิมพ์ฟัน เพื่อทำแบบจำลองฟัน
- เอ็กซเรย์ฟิลม์จัดฟัน จำนวน 2 ฟิลม์ เพื่อนำไปวิเคราะห์โครงสร้างของใบหน้าและขากรรไกร
- ถ่ายรูปฟัน และใบหน้า ก่อนการตัดสินใจที่จะจัดฟัน หรือ ดัดฟัน

คุณควรที่จะศึกษา และสอบถามถึงแผนการรักษาอย่างรายละเอียด
และปัญหาผลข้างเคียงที่จะเกิดและผลการรักษาที่คาดหมาย
ไว้อย่างละเอียดก่อนการจัดฟัน หรือก่อนที่จะทำการติดเครื่องมือจัดฟัน คุณควรที่จะได้รับการตรวจฟันโดยละเอียด

หากมีฟันผุจะต้องทำการอุดฟันให้เรียบร้อย และทำการขูดหินปูนให้สะอาด สุขภาพของเหงือกจะต้องไม่อักเสบ

ถ้ามีฟันคุดก็ควรที่จะถอนฟันคุด หรือผ่าฟันคุดออกก่อน เพราะว่า ถ้าติดเครื่องมือจัดฟัน ไปแล้ว และเกิดมีอาการปวดฟัน ที่มีสาเหตุมาจากฟันคุดในภายหลัง และจำเป็นต้องถอน หรือผ่าเอาฟันคุดออก คุณหมอจะทำได้อย่างยากลำบาก เนื่องจากเครื่องมือจัดฟัน ที่ติดแน่นอยู่กับฟัน จะขัดขวางต่อการทำงานเป็นอย่างมาก

ระหว่างการจัดฟัน หรือ ดัดฟัน
ควรที่จะได้รับการตรวจและทำความสะอาดฟัน โดยการขูดหินปูนและ ขัดฟันเป็นระยะๆ์ อย่างน้อยทุก 6 เดือน

ซึ่งการขูดหินปูนระหว่าง จัดฟัน ด้วยเครื่องมือติดแน่น สามารถทำได้โดยไม่ต้องถอดเครื่องมือออก

รายละเอียดการจัดฟัน
คนไข้ของเรา

เครื่องมือของเรา

  
 


รูปตัวอย่างคนไข้ ก่อนและหลังจัดฟัน
case 1 จัดฟัน2
 
case 2
 
case 3
 
case 4

" VDO สาธิตการถ่ายเอ็กซเรย์สำหรับจัดฟัน "

 

" Testimonial : VDO Clips "